Hinnasto

PSYKOTERAPIAPALVELUT

Psykoterapian tutustumiskäynti/ alkuhaastattelu:

60 min./100 euroa

Psykoterapiaistunto: 

45 min./95 eur

Pariterapiaistunto:

60 min./ 120 eur

90 min./ 150 eur

Kelan kuntoutuspsykoterapia:

Kelan korvaus 57,60 eur/ kerta (45 min). Tästä jää omavastuuksi

37,40 eur/kerta.  Lisätietoa Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta

löydät täältä:

http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Ennen psykoterapiasuosituksen ja -sopimuksen tekemistä tarvitaan yleensä kolme haastattelukertaa, jonka aikana terapeutti ja asiakas voivat tutustua toinen toisiinsa ja terapeutti saa käsityksen asiakkaan elämäntilanteesta, taustasta, oireista ja vaikeuksista sekä odotuksista ja tavoitteista terapialle. Kun molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä terapian aloittamisesta, tehdään kirjallinen sopimus psykoterapian aloittamisesta

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus 60 min. 100 eur

PERUUTUKSET: Sovitun ajan peruutus/ siirto viimeistään 24 h ennen tapaamista, muutoin maksu veloitetaan.