Hinnasto

PSYKOTERAPIAPALVELUT

Psykoterapian tutustumis- ja arviointikäynti:

60 min./110 euroa

Psykoterapiaistunto: 

45 min./95 eur

60 min./ 110 eur

 

Pariterapiaistunto:

60 min./ 120 eur

90 min./ 160 eur

Kelan kuntoutuspsykoterapia:

Kelan korvaus 57,60 eur/ kerta (45 min). Tästä jää omavastuuksi

37,40 eur/kerta.  Lisätietoa Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta

löydät täältä:

http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Ennen psykoterapiasuosituksen ja -sopimuksen tekemistä tarvitaan yleensä kaksi tai kolme tutustumis- ja arviointikertaa, jonka aikana terapeutti ja asiakas voivat tutustua toinen toisiinsa ja terapeutti saa käsityksen asiakkaan elämäntilanteesta, taustasta, oireista ja vaikeuksista sekä odotuksista ja tavoitteista terapialle. Kun molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä terapian aloittamisesta, tehdään kirjallinen sopimus psykoterapian aloittamisesta

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus 60 min. 120 eur

PERUUTUKSET: Sovitun ajan peruutus/ siirto viimeistään edellisenä päivänä, muutoin maksu veloitetaan.