Psykodynaaminen psykoterapia – matka kohti parempaa itsetuntemusta ja eheyttä

Psykoterapia on tavoitteellista yhteistyötä

Psykodynaamisen/ -analyyttisen psykoterapian tavoitteina on ammatillisen, psykoterapeuttisen hoitosuhteen avulla helpottaa ja lievittää asiakkaan/ potilaan kokemaa psyykkistä kärsimystä, tukea hänen eheytymistään ja psyykkisen tasapainon saavuttamista. Psykoterapeutti ja asiakas tekevät yhteistyötä yksilöllisesti määriteltävien tavoitteiden suuntaisesti.

Löydä sanat sille mitä tunnet 

Psykodynaaminen psykoterapia sopii ihmiselle, joka on kiinnostunut tutkimaan ja ymmärtämään omaa mieltään sekä omia ihmissuhteitaan paremmin ja haluaa näin lisätä itsetuntemustaan.

Kerro oma tarinasi ja työstä omat kokemuksesi

Psykoterapiassa voit kertoa oman tarinasi ja käsitellä omat kokemuksesi puhumalla. Joku voi haluta myös kirjoittaa, maalata tai ilmaista musiikin kautta omia kokemuksiaan.

Aikaperspektiivi

Psykoterapiatyöskentelyn painopiste on siinä mikä kulloinkin tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta, olkoonpa sitten kyse nykyhetken tai menneisyyden tapahtumista ja niihin liittyvistä tunteista tai tulevaisuutta koskevista ajatuksista. Terapiassa voidaan tarpeen mukaan palata menneisyyden kipeisiin kokemuksiin ja niihin tunteisiin, joiden kanssa ollaan aikanaan jääty liian yksin ja siksi ne on saatettu ylivoimaisina torjua pois tietoisuudesta. Miten kokemukset ovat muokanneet suhtautumistasi itseesi ja muihin? Miten olet tulkinnut kokemaasi? Psykoterapiassa voidaan pohtia myös tulevaisuutta koskevia toiveita, haaveita ja pelkoja.

Psykoterapiassa on mahdollista työstää omia kokemuksia sekä luoda itseen ja toisiin uudenlaista suhdetta.  Kun ihminen rohkenee kääntää peilin itseensä ja nähdä omat eri puolensa sekä tuntea, tunnistaa ja hyväksyä kaikenlaiset tunteensa, hänessä voi vähitellen vapautua uusia voimavaroja elämiseen ja nykyhetkestä nauttimiseen ja hän voi suuntautua toiveikkaasti kohti tulevaisuutta oman sisimpänsä ohjaamana.