Palvelut

Saanko olla avuksi?

PSYKOTERAPIAPALVELUT

  • Psykodynaaminen psykoterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen
  • Kelan kuntoutuspsykoterapia
  • Eroterapia

VANHEMPIEN OHJAUS

Keskusteluapua vanhemmuuden kysymyksissä, vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa, kasvatusasioissa, parisuhteen ja perhe-elämän kysymyksissä.

KESKUSTELUAPUA ERON HARKINTAAN JA EROKRIISISSÄ

Keskusteluapua kun harkitset olisiko ero ainoa vaihtoehto. Kun ero on väistämätön, voit saada terapeutilta tukea ja apua päästäksesi eron kivuista eteenpäin. Vaikka ero on usein elämän rankimpia kokemuksia, niin siitä voi selviytyä, eikä vain selviytyä vaan siitä voi tehdä itselleen kasvattavan oppimiskokemuksen!

TYÖNOHJAUS

Tukea ja apua työn ja työyhteisön nostattamien kysymysten ja haasteiden jäsentämiseen, oman urapolun miettimiseen, omien vahvuuksien näkemiseen ja omien tavoitteiden määrittelyyn sekä ammatti-identiteettiin ja itsetuntoon.

Psykoterapia on koulutetun, Valviran rekisteröimän terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa palvelutyötä, jota valvovat Valvira ja alueelliset Aluehallintovirastot. Työnohjaaja-nimikettä saa käyttää työnohjaajakoulutuksen käynyt ammattihenkilö.